INDEX

PROCOWIN

El sistema es divideix en dues parts:

La externa es basa en un moble de fusta tancat amb clau dissenyat per encabir-hi un ordinador PC,un monitor de 14" o 15" i un lector làser de codi de barres.(ubicada en el taller o zona de producció)

És un sistema complet de la gestió del control horari de fabricació i/o reparació per tallers mecànics, fàbriques i les demés empreses que necessiten saber quins operaris han treballat en una ordre i en quines ordres ha treballat un operari
PROCOWIN
La interna es basa en els propis ordinadors utilitzats per la gestió administrativa que connectats per xarxa al ordinador exterior, és d'on es gestionen les dades introduïdes i es treuen els informes per operari i per ordre.(
Aquesta figura mostra la pantalla que apareix en el mòdul de la part externa, el seu funcionament és molt simple, el treballador passa la targeta amb el seu codi de barres i seguidament el codi de l'ordre.El programa detecta si l'operari ja està treballant en aquesta ordre i si és així finalitza la feina, en cas contrari la inicia.
Aquí mostrem la pantalla que apareix en el mòdul de la part interna, serveix per seleccionar els registres entre les dues dates en general, per treballador o per ordre que es volen llistar o modificar.
Es mostra la pantalla que serveix per modificar, eliminar o crear manualment els registres horaris.
Es mostra un llistat del informe general d'hores ordenat per operari entre dues dates. El mateix informe es pot demanar també ordenat per ordre.Els informes es poden passar a format de document EXCEL amb un sol click.
Triptic A Triptic B Tarifes
Manual Usuari