TITOL
En aquesta secció trobareu un recull de documents i articles en format PDF
Conveni EINESTIC de la generalitat de Catalunya (Maig de 2009)
Document ACTIC (Novembre de 2009) i Continguts ACTIC
Seguretat informàtica a l'empresa (Novembre de 2009)
Els 5 virus més perillosos de 2012 (Desembre de 2012)
Els discs SSD (Juny de 2013)